Välkommen till Villagatans gruppboende!

Här bor du i din egen lägenhet men har tillgång till personal och gemensamma utrymmen dygnet runt.  På Villagatan anpassas vardagen efter dina behov så att du ska känna dig delaktig.

Vi finns i Målilla som ligger i Hultsfreds kommun.

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vi som arbetar på Villagatan har fokus på att du som bor här ska ha goda levnadsvillkor. Vår vision är Människan i fokus, vilket för oss innebär att du som bor på Villagatan ska känna att du blir sedd och hörd för den du är och att du har samma rätt som alla andra i samhället att bestämma över ditt liv utifrån dina förutsättningar. Boendet bygger på respekt för din integritet och din självbestämmanderätt.

Vi har ramavtal med

Värnamo kommun, Gislaveds kommun, Vaggeryds kommun, Jönköpings kommun, Tranås kommun, Sävsjö kommun, Nässjö kommun, Eksjö kommun, Habo kommun, Mullsjö kommun, Aneby kommun, Gnosjö kommun, Vetlanda kommun.

Hur arbetar vi på Villagatan?

Vi använder olika redskap för att du själv ska kunna påverka, välja och styra din vardag.  De två viktigaste redskapen vi använder är kontaktpersoner och genomförandeplan.

Kontaktman

Varje boende har en kontaktperson. Tillsammans med din kontaktperson lägger du upp din individuella genomförandeplan. Det är din kontaktperson som förmedlar till den övriga personalen hur just du vill ha din vardag och hur du vill bli bemött. Du har varje vecka tid med din kontaktperson. För bästa kontinuitet har du vid ordinarie kontaktpersons frånvaro en utsedd ersättare som är väl förtrogen med dig.

Genomförandeplan

När du flyttar till din lägenhet så gör du och din kontaktperson tillsammans en genomförandeplan – en planering för hur du vill att dina dagar ska vara. Denna kan sedan ändras och revideras när som helst. Genomförandeplanen är ett verktyg för dig och personalen i din vardag. Genomförandeplanen är inte statisk utan levande och det är du som bestämmer när den ska förändras. Minst 2 gånger per år görs en grundlig genomgång av planen.

Villagatan erbjuder

Meningsfull vardag

Att ha en meningsfull sysselsättning är viktigt för att du ska känna en personlig utveckling, stimulans i din vardag och delaktigt i samhället. Vi utgår från dig och dina behov när du är hos oss.

Meningsfull sysselsättning varierar från person till person. Villagatan erbjuder individuellt anpassade aktiviteter och sysselsättningar. För att må bra behöver man något att göra. Och man behöver göra sådant som man tycker om.

Friskvård

Villagatan använder sig av närliggande badhus och gym. Det finns även möjligheter för den enskilde att gå i föreningar efter intresse ex orienteringsklubb, bandy, speedway osv. Villagatan har ett nära samarbete med närliggande ridskola där det finns möjlighet för brukaren att rida, ta lektioner eller göra praktik. Hästunderstödd terapi syftar till ett ökat välmående, bättre kroppskännedom, självförståelse och självförtroende.

Sysselsättning

Det finns möjlighet för den enskilde att komma ut i sysselsättningar på olika företag i närområdet. Kontakter finns ex med livsmedelsbutik där den enskilde kan komma och göra praktik.

Utbildning

Det finns möjlighet för den enskilde att studera, detta sker via kontakt med studievägledare på Komvux eller Campus Hultsfred.

Temagrupper

Syftar till att få en ökad förståelse för ex samhället. En ökad begriplighet kring hur saker fungerar ger en större förmåga att kunna hantera olika situationer i vardagen. Temagrupper utformas utifrån brukarnas behov. Personalen kan även arbeta med detta individuellt utifrån den enskildes behov.

Temat kan även vara olika praktiska saker ex matlagning eller bakning, att stärka den sociala samvaron leder till en gemenskap och att den enskilde får finnas i ett sammanhang. Man stärks även i att vara i sociala sammanhang. Men det kan även vara Mindfulness, där brukaren övar på att vara här och nu, att bli medveten om sig själv och att få en mer accepterande hållning till sig själv. Villagatan har samarbete med Mindfulnesscoach och yogainstruktör.

Samtal

Utifrån den enskildes problematik så kan det även finnas behov för professionellt stöd. Samtlig personal kommer eller har en grundutbildning i MI. Villagatan har möjlighet att erbjuda MI-samtal och KBT-samtal, Återfallsprevention osv. Detta utifrån att Villagatan ser helheten kring brukaren och arbetar utifrån att denne ska uppnå att leva ett så självständigt liv som möjligt och på lika levnadsvillkor.

Gemensamma brukarmöten

Brukarmöten anordnas med en regelbundenhet. Här ges brukarna möjligheten att delta i den gemensamma planering och lämna synpunkter och förbättringsförslag till verksamheten.

 

Villagatan LSS

Villagatan 4
570 82 Målilla
Tel. 0495-122 00
Fax. 0495-130 10
info@villagatanlss.nu
www.villagatanlss.nu

 

För bokning av studiebesök eller andra kontakter

Magdalena Fröjd, Föreståndare
0495-120 74 – 072-452 11 66

Bo Green, Marknad
0495-120 75